גישור בתובענות ייצוגיות

תביעה ייצוגית הינה כלי של האזרחים להגיש תביעה כנגד חברה גדולה או גוף ציבורי או ממשלתי. תביעה ייצוגית מוגשת על ידי אזרח אחד או מספר מצומצם של אזרחים, אשר משתייכים לקבוצה גדולה יותר של אזרחים, כאשר לכל אחד מיחידי הקבוצה נגרם נזק קטן בלבד. כתוצאה מכך לאזרח הבודד אין עניין לתבוע לבדו.

במסגרת התביעה הייצוגית התובעים מגישים תביעתם בשם כלל הקבוצה, כך שסכומי התביעה בדרך כלל, מגיעים לכדי עשרות מיליוני שקלים.

תביעות שכיחות הינן בתחומים של:  צרכנות, איכות הסביבה, הפלייה, בין מחמת מוגבלות או כל סיבה אחרת.

בתביעה ייצוגית קיים עניין מובנה בגישור. הליך הגישור מאפשר במקרים אלו להגיע לפתרונות יצירתיים, המיטיבים עם כלל הקבוצה הגדולה, תוך קניית סיכון משפטי גדול מבחינת כל הצדדים לתיק. בנוסף לכך הגעה להסדר מאפשר חיסכון בעלויות הגבוהות הנדרשות בניהול תיק משפטי מורכב בבית המשפט.

פעמים רבות התוצר של הליך הגישור הוא  "הסדר גישור" או "הודעת הסתלקות". אלה כפופים לאישורו של בית המשפט וגורמים נוספים, לפי העניין. כגון: היועץ המשפטי לממשלה, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות, בודק חיצוני וכו', אשר מטרתם לבחון שההסכמות אכן משרתות את טובת הציבור.

מניסיוני בתחום זה, ככל ש"הסדר הגישור" או "הודעת ההסתלקות" יגובשו באופן מקצועי וינוסחו בהתאם, יגברו הסיכויים לאישורם על ידי בית המשפט ושאר הגורמים הדרושים.

מזמינה אתכם ליצור קשר לבחינת האפשרות לקיום הליך גישור בתביעה הייצוגית בה אתם מעורבים.

נגישות
גלילה למעלה