גישור וצרכים מיוחדים

 

תחום של גישור ואנשים עם מוגבלויות, מתייחס ליישוב סכסוכים בהם מעורב אדם עם מוגבלות.

מוגבלות בהקשר זה: לקות פיזית, נפשית או שכלית, המשפיעה באופן משמעותי על תפקודו של הפרט, עד כדי פגיעה ביכולתו לנהל אורח חיים עצמאי ובלתי תלוי.

יש האומרים שלכל אחד מאתנו ישנה מוגבלות כלשהי, אך אצל חלקינו המוגבלות אינה נראית לעין…

לגישור פוטנציאל לקדם את מימוש זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, ולקדם דיאלוג בינם לסביבתם. לעיתים נושא הסכסוך אינו קשור כלל למגבלה עצמה ולעיתים מוקד הסכסוך נובע מהמגבלה.

סוגים אפשריים לסכסוכים: בין האדם עם המגבלה לבין רשות במדינה, נותני שירותים, מקום העבודה, מוסדות לימוד, משפחה, מערכות הבריאות ושכנים, בהקשר של נגישות וכו'.

אנו עשויים למצוא מאפיינים ייחודיים בסכסוכים אלו, הנובעים מ
– קושי של האדם עם המוגבלות לממש זכויות
– בעיות של נגישות
– הפלייה בשל המוגבלות
– דעות קדומות
– חוסר ידע ומודעות מצד כל המעורבים בסיטואציה
– העדר תקציבים לקיום התאמות הנדרשות על פי חוק
– פער משמעותי במאזן הכוחות שבין הצדדים לסכסוך

מניסיוני, לאחר שניהלתי גישורים רבים בתחום זה, ישנה חשיבות רבה להכרת הדין והפסיקה הרלבנטיים כמו גם מודעות להיבטים אתיים ואחרים המייחדים תחום זה. 

במסגרת הליכי הגישור שניהלתי, הצליחו הצדדים, פעמים רבות, להגשים את מימוש הזכויות של האדם עם המוגבלות, בדרך של זכות ולא בחסד. בהידברות ולא במאבק.

מזמינה אתכם לחדר הגישור ,לחשיבה משותפת, בין שווים, במטרה לגבש את הפתרון המדויק עבור כל הנוגעים בדבר.

נגישות
גלילה למעלה