גישור וזקנה

תחום גישור וזקנה מתייחס לפתרון סכסוכים בהם מעורב, באופן ישיר או עקיף, אדם בגיל הזקנה.

תהליך ההזדקנות מלווה בשינויים רבים בחיי הזקן וביכולותיו. שינויים אלו משפיעים, באופן טבעי, על מערכות היחסים המתנהלות בסביבתו של הזקן, ובעיקר על המערכת המשפחתית הקרובה אליו.

נוכח השינויים והנסיבות, בני המשפחה נדרשים לעיתים להיות יותר מעורבים בתהליך קבלת ההחלטות בנושאים הנוגעים לחיי ההורה ולאיכות חייו, כגון: טיפול, מגורים, ניהול כלכלי ועוד.

כל אלה מזמנים מצבים של חוסר תקשורת, פערים בציפיות, אכזבות, בין בני המשפחה ועלולים להביא ליצירת קונפליקטים מאוד רגשיים, המביאים לידי ביטוי את הדפוסים המשפחתיים.

המטרה בגישור בתחום הזקנה – מציאת פתרון המאפשר:

א. טיפול מיטבי בהורה המזדקן

ב. שמירה, ככל האפשר, על אוטונומיה של ההורה

ג. מתן מענה לצרכים, למגבלות ולחששות של כל בני המשפחה.

דוגמאות לסכסוכים בתחום של גישור וזקנה: קבלת החלטות במשפחה בנוגע לטיפולים רפואיים, הסדרי מגורים, טיפול יומיומי בהורה, החלטות כלכליות בהווה ותכנון כלכלי עתידי, בטיחות להורים, שינויים בצרכים של ההורים, סכסוכי ירושה טרם מות ההורים, החלטות בנוגע למינוי אפוטרופוס להורה, סכסוכים בהקשר של תמיכה בצאצאים, העברת רכוש ומתנות לצאצאים, קשר עם הנכדים ועוד.

הגישור מאפשר לכל אחד מהצדדים להליך להשמיע את קולו. העבודה היא עם כל בני המשפחה הקרובים לזקן, במטרה למצוא פיתרון שיטיב עם כולם.

הליך הגישור במקרים אלו מאפשר שיח מקדם ומועיל המביא לפתרון הבעיה וכן תשתית לתקשורת טובה יותר בעתיד, בין בני המשפחה.

בגישורים בתחום זה צפים פעמים רבות מטענים רגשיים רבים ומורכבים, במיוחד לאור ריבוי הצדדים, והאפשרות לפתיחתם של "תיבות פנדורה" שהיו סגורות שנים רבות.

דווקא במקרים אלו, יש ערך רב להידברות. בהיעדר הידברות עלול להתפתח ריחוק ונתק בין בני המשפחה, דבר שישפיע על השנים קדימה, ואף על הדורות הבאים.

פעמים רבות מחלוקות במשפחה מגיעות לכדי הליך משפטי, ואני תמיד תמהה, גם אם בית המשפט יעשה צדק, ויכריע מי מבני המשפחה צודק – כיצד יראה שולחן החג ביום שאחרי? מי יישב בו? מי לא יוזמן אליו? האם בכלל תתקיים ארוחת חג?

מניסיוני, לאחר שניהלתי הליכי גישור רבים בתחום זה, במסגרת הליך הגישור ניתן לשמור על המסגרת המשפחתית וגם לתת מענה למצוקות לחששות ולצרכים של כל המעורבים.

מזמינה אתכם לחדר הגישור, לחשיבה משותפת, במטרה לגבש את הפתרון המדויק עבור כל הנוגעים בדבר.


נגישות
גלילה למעלה