היתרונות בגישור

הליך הגישור, מטרתו, לסייע לצדדים ליישב את המחלוקות ביניהם בהסכמה, בהתאם לרצונות ולצרכים שלהם, תוך שהם שולטים בתהליך ובתוצאותיו.

בתפקידי כמגשרת, הנני מסייעת לצדדים, לנהל ביניהם, מרצונם החופשי, משא ומתן, כאשר לאורך כל התהליך אני שומרת על מקומי כגורם מקצועי וניטרלי. איני כופה פתרון על הצדדים אלא מסייעת לצדדים לגבש יחדיו פתרון מוסכם, בדרך יעילה המכבדת את כל הצדדים.

בחדר הגישור אני דואגת לקיומה של סביבה פיזית ורגשית בטוחה ונעימה ולקיומו של הליך הוגן ומאוזן הנותן ביטוי לרצונות ולצרכים של כל הצדדים.

ישיבות הגישור מתקיימות במועד המתאים לכל הצדדים, כאשר הנני מחויבת לשמירת החיסיון של הליך גישור, ולקיומו של שיח המבוסס על כבוד הדדי ושיתוף פעולה בין הצדדים.

מניסיוני, הליך הגישור מאפשר טיפול מקיף בכל היבטי הסכסוך, כולל התייחסות לצדדים האנושיים והרגשיים של הצדדים, וגיבוש פתרונות יצירתיים השונים מאוד מהפתרונות הניתנים בין כותלי בית המשפט.

כדאי לנסות. מזמינה אתכם לחדר הגישור ,לחשיבה משותפת, במטרה לגבש יחדיו פתרון מדויק המתאים לכל הנוגעים בדבר.

נגישות
גלילה למעלה