ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי במסגרתו אדם ממנה מיופה כוח אשר יטפל בענייניו בעתיד, בעת שאותו אדם לא יוכל כבר לטפל לבדו בענייניו.

ייפוי כוח מתמשך מתייחס לטיפול בשלושה נושאים:

  • בתחום הכלכלי  – מתייחס לטיפול בכלל הנכסים, הכספים וההתחייבויות של הממנה
  • בתחום הרפואי – מתייחס לטיפול בעניינים רפואיים של הממנה
  • בתחום האישי – מתייחס לטיפול ברווחתו האישית של הממנה, לצרכיו היומיומיים, מקום מגוריו, ענייניו החברתיים ועוד

במסגרת ייפוי הכוח ניתן למנות מיופה כוח אחד או מספר מיופי כוח.

אפשר לנסח הנחיות ומפורטות, אשר יורו למיופה הכוח כיצד לפעול בעתיד (הנחיות מקדימות), וניתן גם להסתפק בנוסח כללי אשר משאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות שיקבל בעתיד.

ניתן לקבוע מנגנוני פיקוח על עבודת מיופה הכוח: הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

כמו כן ישנן הוראות חוק המגבילות את פעולות מיופה הכוח ומכפיפות החלטות מסוימות לאישור בית המשפט (כגון ביצוע עסקת מקרקעין ועוד).

ייפוי הכוח המתמשך נחתם על ידי הממנה ועל ידי מיופה הכוח, בפני עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת לצורך כך ובסמוך לחתימתו הוא מוגש לאפוטרופוס הכללי, וכפוף לאישורו. כאשר מגיע הצורך להפעיל את ייפוי הכוח  (כאשר הממנה כבר לא יכול לטפל בענייניו) מיופה הכוח נדרש לפנות לאפוטרופוס הכללי ולקבל את אישורו לכך שיפויי הכוח נכנס לתוקף.

עריכה של ייפוי כוח מתמשך יכולה למנוע בעתיד מחלוקות וסכסוכים בין הילדים המטפלים בהורה המבוגר: לעיתים כל אחד מהילדים סבור שההורה נדרש לטיפול שונה. מתחים אלו עלולים להשפיע על מערכת היחסים בין הילדים, וכן על המשפחה המורחבת, דודים אחיינים וכו', ואף לגרום כתוצאה מכך לנתק במשפחה.

עריכת ייפוי כוח מתמשך הקובע חלוקת תפקידים בין הילדים ונותן הכוונה כיצד לטפל בעתיד, יכול מאוד לסייע בשימור המרקם המשפחתי ולמנוע מאבקים.

לעיתים ישנה התלבטות של ההורה אלו הוראות לכלול בייפוי הכוח המתמשך וכיצד לדבר על הנושא עם הילדים. במקום הזה ביכולתי לסייע  – אני בעלת ניסיון ומומחיות בתחום של גישור וזקנה, שיח בין דורי, קבלת החלטות במשפחה ובעריכת ייפוי כוח מתמשך. אשמח לסייע בגיבוש הנוסח הנכון ביותר עבורכם.

נגישות
גלילה למעלה