צוואה רכושית

צוואה היא מסמך משפטי המאפשר לך לצוות מה יעשה ברכושך לאחר חייך.

חוק הירושה, התשכ"ה 1965 קובע, בין היתר, כללים לגבי סדר היורשים, במקרים בהם אין צוואה וכן קובע את אופן עריכת צוואה חוקית ותקפה.

כך, אם רצונך שרכושך יחולק באופן השונה מזה הקבוע בחוק הירושה, יש לך אפשרות לעשות זאת באמצעות עריכת צוואה.

יחד עם זאת, פעמים רבות צוואות מבוטלות על ידי בית המשפט כתוצאה מהליך משפטי שיוזם אחד היורשים בטענה שהצוואה אינה תקפה מהסיבה שאינה מקיימת את דרישות חוק הירושה.

על כן, ככל שברצונך שצוואתה אכן תקוים כלשונה ובאם ברצונך למנוע פניה של מי מבני המשפחה לערכאות משפטיות, חשוב לערוך צוואה אצל עו"ד מקצועי הבקיא בתחום.

כחלק מעבודתי  בתחום הגיל השלישי אני נוהגת לערוך צוואות, וזאת בנוסף ליפויי כוח מתמשך ושאר הכלים לתכנון הזקנה המפורטים באתר זה.

מוזמנים ליצור קשר ולתאם פגישה לקבלת הסבר מפורט. אשמח לסייע בגיבוש צוואה בנוסח הנכון ביותר עבורך.

נגישות
גלילה למעלה